Gymlessen 10 januari 2015

Let op!

De zaterdaggroepen hebben op 10 januari nog geen les in verband met het tafeltennistoernooi. De kinderen van de beide zaterdaggroepen kunnen deze les “inhalen” op maandag 12 januari van 18.00 tot 19.00 uur.
De beide maandaggroepen hebben dan op maandag 12 januari les van 19.00 tot 20.00 uur.

Bestuur en leiding Gymvereniging Wilskracht