Contributie

Het lesgeld per half jaar bedraagt:


Jeugdleden: € 52,50
Leden 16 jaar en ouder:  € 67,50

Contributie wordt via een factuur in rekening gebracht. 

Rekeningnummer vereniging: NL 89 RABO 0324 1507 25