Monthly Archives: januari 2015

Jaarvergadering, 12 maart

Op 12 maart organiseert Gymvereniging Wilskracht haar jaarlijkse ledenvergadering.

Nadere informatie volgt nog, maar schrijft u de datum vast in uw agenda.

Vergadering

Onderlinge wedstrijd, de prijsuitreiking

Op zaterdag 31 januari hebben wij de onderlinge wedstrijd gehouden in de Burcht van Haeften.

Iedereen heeft goed zijn best gedaan. Hieronder een overzicht van de prijswinnaars.

Beker

Jongens

Niveau A, leeftijd 5-6 jaar
1e prijs: Marton de Jongh

Meisjes

Niveau A, leeftijd 6-7 jaar
1e prijs: Marith Toten

Niveau B, leeftijd 7-8 jaar
1e prijs: Indy de Wit
2e prijs: Maudi Rooijens
3e prijs: Nina Wigmans/Maud van Ingen

Niveau B, leeftijd 9 jaar
1e prijs: Tamara Vermaas

Niveau C, leeftijd 8-10 jaar
1e prijs: Renske de Ruijter
2e prijs: Veerle Werner/Anouck vd Bijl

Niveau D, leeftijd 9-10 jaar
1e prijs: Kyra Toten

Niveau D, leeftijd 11-13 jaar
1e prijs: Manon de Ridder

Niveau E, leeftijd 10-13 jaar
1e prijs: Anouck Keijnemans

Clubkampioenschap
1e prijs: Indy de Wit
2e prijs: Marith Toten
3e prijs: Tamara Vermaas/Anouck Keijnemans

Omdat de kleuters zo goed gepresteerd hadden, kregen alle kleuters die mee hebben gedaan een medaille.

Iedereen bedankt voor de belangstelling! Het was een geslaagde onderlinge wedstrijd.

Onderlinge wedstrijd, 31 januari a.s.

Op zaterdag 31 januari 2015 organiseren wij onze onderlinge wedstrijd. Deze onderlinge wedstrijd is bedoeld voor alle groepen.

We starten om 09.00 uur met de zaterdag- en maandaggroepen en om 10.00 uur zullen de kleuters van de woensdag starten.

Bij een wedstrijd is het altijd leuk als er publiek is. U bent dus van harte welkom om te komen kijken in de Burcht van Haeften.

medaille

Bommelerwaardcup

Op 21 maart a.s. wordt de Bommelerwaardcup weer georganiseerd in “De Kreek” te Kerkdriel. De Bommelerwaardcup is een recreantenwedstrijd voor kinderen vanaf 6 jaar (dus de zaterdag- en maandaggroepen). Er zijn ca. 300 deelnemers van ca. acht gymverenigingen uit de Bommelerwaard en Haaften.

Net als voorgaande jaren willen we er graag aan deelnemen! Vorig jaar hebben we de cup gewonnen, dus we willen weer met een flink aantal kinderen gaan strijden om de cup weer naar Haaften te halen!

U bent van harte welkom om onze leden te komen aanmoedigen in Kerkdriel.

Gymvereniging Wilskracht

Superheld

In januari zal Wilskracht in samenwerking met Stijn Brokx van Welzijn Neerijnen een aantal klim- en klauterlessen gaan verzorgen onder de titel HOE WORD IK EEN SUPERHELD?.

Deze lessen zijn bedoeld voor kinderen uit groep 1 tot en met 4 uit Haaften.

Een aantal lessen vinden plaats onder schooltijd op de scholen in Haaften, maar er zullen ook zes lessen gegeven worden tijdens de gymlessen van de eerste woensdaggroep. Deze lessen zijn van 14 januari tot en met 18 februari.

Voor meer informatie, zie de flyer. Flyer superheld

Inschrijven kan via inschrijven@welzijnneerijnen.nl.

Gymlessen 10 januari 2015

Let op!

De zaterdaggroepen hebben op 10 januari nog geen les in verband met het tafeltennistoernooi. De kinderen van de beide zaterdaggroepen kunnen deze les “inhalen” op maandag 12 januari van 18.00 tot 19.00 uur.
De beide maandaggroepen hebben dan op maandag 12 januari les van 19.00 tot 20.00 uur.

Bestuur en leiding Gymvereniging Wilskracht