Contributie

Het lesgeld per jaar bedraagt € 110,00.

Bij aanmelding van een nieuw lid wordt gevraagd om een formulier voor een automatische incasso in te vullen en te tekenen. De inning van de contributie vindt eind oktober plaats.

Indien niet gekozen wordt voor een automatische incasso dan kan de contributie in twee termijnen (september en januari) betaald worden op het rekeningnummer van de vereniging.

Rekeningnummer vereniging: NL 89 RABO 0324 1507 25

Scroll naar boven