Contributie

Het lesgeld per seizoen bedraagt € 105,00.

Contributie wordt in november via een automatische incasso (na toestemming)
in rekening gebracht voor een geheel seizoen (€ 105,00). 

Rekeningnummer vereniging: NL 89 RABO 0324 1507 25

In sommige situaties kunt u een beroep doen op het Jeugdsportfonds. 
Voor meer informatie: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/gelderland/