Contributie

Het lesgeld per half jaar bedraagt € 52,50. 

Contributie wordt in september in rekening gebracht voor een geheel seizoen (€ 105,00). 
Betaling is in twee termijnen mogelijk. 

Rekeningnummer vereniging: NL 89 RABO 0324 1507 25