Vakantierooster

Vakantierooster Gym Wilskracht 2021-2022

13 oktober geen les i.v.m. schoolreisje CBS Goudenstein

Herfstvakantie        Maandag 18 t/m zondag 24 oktober

Kerstvakantie          Zaterdag 25 december tot en met 7 januari

Zaterdag 8 januari wel les i.v.m. uitvallen les op 15 januari

Voorjaarsvakantie  Maandag 28 t/m zondag 6 maart

Maandag 18 april Tweede paasdag

Meivakantie Maandag 25 april t/m zondag 8 mei

Maandag 6 juni Tweede pinksterdag

Zomervakantie       Maandag 11 juli tot en met 21 augustus  (laatste les van het seizoen kan eerder zijn!)