Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen bij Wilskracht 
‘Is er iets gebeurd op de vereniging waardoor je nu steeds angstig of gespannen bent? Levert het momenteel meer stress op dan plezier? ‘Voel je je niet prettig, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Zijn er problemen in het contact met je trainer en/ of leider die je zelf niet met hen durft te bespreken? Zijn er andere problemen, waardoor je niet meer jezelf bent? 

Dit zijn een aantal voorbeelden waar jij als lid/trainer/vrijwilliger tegenaan kan lopen en niet weet hoe je dit zelf kan oplossen. Hierdoor kan je hobby of taak, wat je altijd met plezier doet, minder leuk worden. Heb je hier zelf last van of speelt er een ander probleem? Dan is onderstaande tekst misschien goed om door te lezen. Want wij helpen je hier graag bij! 

Vertrouwenspersonen willen je helpen! 
Al snel wordt er een drempel ervaren om, bij grensoverschrijdend gedrag, naar iemand toe te stappen om aan te geven waar je last van hebt (bijv. door schaamte, angst, onmacht etc.). Vaak loopt iemand dan te lang met iets rond. Het is dus goed om te weten dat je bij grensoverschrijdend gedrag altijd in gesprek kunt met een vertrouwenspersoon. Zij zijn er als aanspreekpunt voor leden, ouders/verzorgers, vrijwilligers en bezoekers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag door personen die verbinding hebben met de vereniging. 

De vertrouwenspersoon is er in eerste instantie voor jou! Belangrijk is daarom om te weten dat vertrouwenspersonen een geheimhoudingsplicht hebben en daarom niets doorvertellen aan anderen. Het probleem of de klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Tenzij er sprake is van ernstige strafbare feiten waarmee de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt. Het is dus vertrouwelijkheid ‘tenzij’. Tijdens het gesprek met de vertrouwenspersoon blijft de regie in de handen van de melder, er zal geluisterd worden en de melder bepaalt zelf de voortgang. 

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersonen? 
De vertrouwenspersonen nemen vragen, klachten en meldingen in behandeling die gaan over ongewenst gedrag dat zich binnen de samenhang van de vereniging afspeelt of heeft gespeeld.

Daarnaast kunnen ook leiders/trainers/vrijwilligers een beroep doen op een vertrouwenspersoon.
Bij onderstaande voorbeelden is het goed om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon:

  • Machtsmisbruik en verbale agressie;
  • Pesten en gepest worden;
  • Het gevoel hebben dat je er niet bij hoort, o.a. door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur; 
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid of de vrijwilliger of gedrag dat je als onprettig ervaart. 
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft. 
  • De wijze waarop er met je kind/jou wordt omgegaan binnen de vereniging.
  • Twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.
  • Iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
  • Het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag.
  • Of je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats is.

Contactgegevens vertrouwenspersoon:
De vertrouwenspersoon is: 

Cynthia van de Water (extern)
Welzijn West Betuwe
cvandewater@welzijnwestbetuwe.nl
​06-24811989

Verantwoordelijkheid?
De activiteiten van de vertrouwenspersonen vallen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging. Bij het afsluiten van het seizoen (jaarverslag), rapporteren de vertrouwenspersonen aan het bestuur de hoeveelheid meldingen en de eventuele aard van de melding. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

Scroll naar boven